Dobrodošli!

Aktualno

PREZENTACIJA ŠKOLE I PROGRAMA   23.04.2014.  19:00-22:00

PREZENTACIJA ŠKOLE I PROGRAMA   14.05.2014.  19:00-22:00

SHIATSU UVODNI  23.-25.05.2014.

INTEGRACIJA - QBW II - CENTRALNI KANAL, 30.05.2014.

SHIATSU II STUPANJ (SH II/2) 04.-06.04.2014.

SHIATSU II STUPANJ (SH II/3) 02.-04.05.2014.

SHIATSU II STUPANJ (SH II/4) 06.-08.06.2014.

SHIATSU II STUPANJ (SH II/5) 04.-06.07.2014.

Shiatsu.hr